Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Quỳnh Sơn

Quỳnh Phụ - Thái Bình
thcsqsqp@gmail.com